Xe Môi Trường

thông tin liên hệ
Mr. Dương

0906 219 539 - 0913 027 333

Xe Chở Rác

XE CHỞ RÁC HYUNDAI 10 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC HYUNDAI 10 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC HYUNDAI 13 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC HYUNDAI 13 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC DAEWOO 22 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC DAEWOO 22 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC ISUZU 14 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC ISUZU 14 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC DONGFENG 13 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC DONGFENG 13 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC DONGFONG 22 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC DONGFONG 22 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC CAMC 22 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC CAMC 22 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC THACO 6 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC THACO 6 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC THACO 9 KHỐI THÙNG RỜI
XE CHỞ RÁC THACO 9 KHỐI THÙNG RỜI
Xe ô tô chở rác lắp trên xe sát xi tải Hino FC9JESW.
Xe ô tô chở rác lắp trên xe sát xi tải Hino FC9JES...
Xe ô tô chở rác lắp trên xe sát xi tải Hino FG8JJSB.
Xe ô tô chở rác lắp trên xe sát xi tải Hino FG8JJS...
Xe Chở Bùn Rác
Xe Chở Bùn Rác
Xe chở rác hino 22 khối thùng rời
Xe chở rác hino 22 khối thùng rời
Xe chở rác hino 13 khối thùng rời
Xe chở rác hino 13 khối thùng rờ...
Xe chở rác hino 9 khối thùng rời
Xe chở rác hino 9 khối thùng rờ
Xe chở rác hino 6 khối thùng rời
Xe chở rác hino 6 khối thùng rời
Xe  Hino chở bùn rác FG8JJSB
Xe Hino chở bùn rác FG8JJSB