Xe Môi Trường

thông tin liên hệ
Mr. Dương

0906 219 539 - 0913 027 333

Xe Phun Nước Rửa Đường

XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG HINO XITEC 9 KHỐI
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG HINO XITEC 9 KHỐI
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG HINO XITEC 4 KHỐI
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG HINO XITEC 4 KHỐI
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG HINO XITEC 14 KHỐI
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG HINO XITEC 14 KHỐI
XE HINO XITEC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 6 KHỐI
XE HINO XITEC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 6 KHỐI
Xe phun nước rửa đường
Xe phun nước rửa đường
Xe rửa  đường HINO FC9JESW/-CM 06m3
Xe rửa đường HINO FC9JESW/-CM 06m3